Barbara Sokołowska. Pastele

Barbara Sokołowska od lat hobbystycznie tworzy rysunki pastelowe. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach plastycznych i warsztatach. W jej pracach przeważają  pejzaże i motywy roślinne, które autorka poszerza ostatnio o impresje miejskie i szkice architektury. Charakterystyczne dla stylu Barbary Sokołowskiej są kompozycje oparte na kontraście i intensywności barw, zwłaszcza w pracach wykonywanych pastelami olejnymi. Obecna wystawa stanowi przegląd głównych tematów podejmowanych przez artystkę.