Z cyklu Poprzez Kresy: Droga do Wilna

Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty

 

https://facebook.com/events/387784868342990/

 

Tematem spotkania będzie omówienie miejscowości, leżących przy trasach dojazdowych do centrum Litwy – Wilna. Pierwszy ze szlaków zakłada wjazd na tereny litewskie poprzez Białoruś i graniczną miejscowość Bienakonie. W Sołecznikach Wielkich zachował się neoklasycystyczny pałac z końca XIX w. W Miednikach na przełomie XIII i XIV w. powstał zamek Wielkich Książąt Litewskich, z którego zachowały się mury obwodowe i ruiny baszty – donżonu. Zespół pałacowy w Jaszunach, który został zbudowany przez Balińskich, spokrewnionych ze Śniadeckimi był miejscem spotkań naukowych i kulturalnych. Zachował się również cmentarz rodzinny właścicieli majątku. Druga droga dojazdowa do Wilna rozpoczyna się na granicy polsko-litewskiej w Budzisku, na północ od Suwałk. Na początku tej trasy znajduje się Mariampol, gdzie w kościele katedralnym pochowany został błogosławiony, biskup wileński Jerzy Matulewicz. W Prenach zachował się drewniany kościół barokowy z XVIII w. Birsztany są miejscowością uzdrowiskową, w której zachowały się wille drewniane z przełomu XIX i XX w., dom zdrojowy „Kurhauz” oraz parki zdrojowy i leśny. Zbliżając się do Wilna od strony południowo-zachodniej warto się zatrzymać w Trokach. W Zatroczu na początku XX w. Tyszkiewiczowie wznieśli klasycystyczny pałac, z którego rozpościera się widok na jezioro Galwe i zamek w Trokach, w których zachował się kościół katolicki fundacji wielkiego księcia Witolda i gdzie do dziś żyje ludność karaimska. Na kolejnych spotkaniach z cyklu Poprzez Kresy omówione zostaną Wilno i inne litewskie miejscowości.