Kurs Rysunku i Malarstwa dla Seniorów

Kurs Rysunku i Malarstwa dla Seniorów

Prowadzący: dr hab. Marta Makarczuk,

Czas trwania: marzec – czerwiec 2018,
Zajęcia: 2×45 minut, 1x w tygodniu – w sumie 15h zajęć,

Kiedy: Poniedziałek 12:00 – 13.30 gr. zaawansowana, 13.45 – 15.15 gr. początkująca,

Cena: 160 zł,

Zapisy: strefazajec.pl

Uczestnicy korzystają ze swoich materiałów, udostępniamy sztalugi.

 

Podstawowym zamierzeniem zajęć jest ćwiczenie studentów – seniorów w rysunku i malarstwie w oparciu o zdobycie podstaw widzenia poprzez wnikliwą i pogłębioną obserwację rzeczywistości.

Celem ćwiczeń, proponowanych studentom – seniorom, jest zaznajomienie z bogactwem technik rysunkowych i malarskich ( które będą w sposób szczególny omawiane przy niektórych ćwiczeniach, zwłaszcza malarskich) oraz abecadłem form, które pozwolą wyrazić bogactwo wewnętrznych przeżyć i emocji oraz uwrażliwić na piękno i jego kontemplację.

 

dr hab. Marta Makarczuk: W latach 2001-2006 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2006 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodziń­skiego oraz aneks rysunkowy w pracowni prof. Jacka Gaja. W 2007 roku praca dyplomowa została nagrodzona medalem przez TPSP w Dworku Jana Matejki w Krakowie. W 2007 roku przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. W latach 2008-2011 pełniła funkcję asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Rodziń­skiego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2012 roku nadano jej stopień doktora w dziedzinie sztuki  plastyka, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, w 2017 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.