„Słodkich snów, Europo.” Wieczór autorski Beaty Szymańskiej-Aleksandrowicz

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wiersze Beaty Szymańskiej-Aleksandrowicz, w tym dwa ostatnie tomiki: „Słodkich snów, Europo” i „Złota godzina”, o której Gabriela Matuszek pisała: „Zachwyca krystaliczna czystość wiersza, skrótowość i precyzja w formułowaniu najtrudniejszych i zarazem najprostszych prawd, umiejętność odkrywania niezwykłości w zwykłości świata. Te wiersze są jak lekcje zachwytu i radości, rozumienia i wyrozumiałości, dystansowania się i wybaczania, spoglądania na życie z gwiezdnej perspektywy, z której człowiek jawi się jak przygodny przechodzień w świecie jarzącym się od różnorakich istnień, istot, zdarzeń, przypadków i konieczności”.

Rozmowę poprowadzi Krzysztof Lisowski

Beata Szymańska-Aleksandrowicz – profesor filozofii i poetka. Urodziła się w Puławach, ale od wielu lat związana jest z Krakowem i z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jej dwutorowe zainteresowania – literatura i filozofia znalazły wyraz w pisanych przez nią książkach. Opublikowała kilka książek poświęconych problematyce filozoficznej, tom opowiadań i osiem tomików poetyckich, m.in. „Sny o porządku” ( Kraków 1965), „Sztychy Reńskie” (Warszawa 1969), „Trzciny” (Kraków 1970), „Anioły mojej ulicy” ( Kraków 2002), „Słodkich snów, Europo”( Kraków 2005), „Złota godzina” (Kraków 2013), „Koty” (Warszawa 2015). Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN – Clubu. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki została odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015 r.)

 

Autorką zdjęcia jest Zofia Zalewska