WAKACYJNE WARSZTATY GITAROWE (LIPIEC 2017)

Prowadzący: Maciej Wnękowicz
Pierwsze spotkanie: 3 lipca 2017 r.
Czas: 15 godz. zegarowych (15 spotkań)
(1 godz. w wybranym czasie między 10:00 a 15:00)

Cena: 500 zł

 

Założenia ogólne:
Warsztaty gitarowe dla początkujących mają na celu zapoznanie uczestników z instrumentem oraz podstawowymi technikami gry na gitarze.
Indywidualny tok zajęć pozwala kontynuować naukę tym, którzy już wcześniej mieli kontakt z gitarą.
Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna bądź akustyczna).

Tempo przyswajanych informacji i nabywanych umiejętności wpłynie na dobór ćwiczeń i utworów dla każdego z uczestników.

Zapisy osobiście lub mailowo: monika.kozera@krakowskieforum.pl

Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury (codziennie w godz. 8:00 – 16:00) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846.