WRZEŚNIOWE WARSZTATY GITAROWE

4-28 września 2017 r.

Zajęcia indywidualne, dostosowane do umiejętności ucznia z nastawieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (górnej granicy wieku nie ma);

Założenia ogólne:
Warsztaty gitarowe dla początkujących mają na celu zapoznanie uczestników z instrumentem oraz podstawowymi technikami gry na gitarze.
Indywidualny tok zajęć pozwala kontynuować naukę tym, którzy już wcześniej mieli kontakt z gitarą.
Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna bądź akustyczna).

Tempo przyswajanych informacji i nabywanych umiejętności wpłynie na dobór ćwiczeń i utworów dla każdego z uczestników.

Prowadzący: Maciej Wnękowicz

Cena: 150 zł
Czas: 1 spotkanie godzinne w tygodniu (łącznie 4 godz. zegarowe)

do wyboru:

poniedziałek – 14.00-20.00

wtorek – 14.00-20.00

środa – 14.00-19.00

czwartek – 14.00-17.00

Zapisy osobiście lub mailowo: monika.kozera@krakowskieforum.pl

12 422 19 55 wew.21

 

Opłaty prosimy wnosić w kasie Krakowskiego Forum Kultury (codziennie w godz. 8:00 – 15.30) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 z dopiskiem “warsztaty gitarowe”