XXVI Międzynarodowy Festiwal – Letnie Koncerty Organowe – Koncert w wykonaniu Bogusława Grabowskiego

Bazylika OO Karmelitów „Na Piasku”

XXVI Międzynarodowy Festiwal – Letnie Koncerty Organowe. Koncert w wykonaniu

Bogusława Grabowskiego.

PROGRAM

Caius Schmidtlein (Tabulatura Gdańska, 1591)
Phantasia quinti toni

Paul Siefert (1586-1666)

Fantasia a 3

Andrzej Rohaczewski (Tabulatura Pelplińska, I poł. XVII)

Canzona a 4

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147

Chorał Jesus bleibet meine Freude

Fantazja G-dur BWV 572

Jehan Alain (1911-1940)

Variations sur un thème de Clément Jannequin

Postlude pour l’office de complies

Litanies

Bogusław Grabowski (*1955)

Improwizacje

Bogusław Grabowski, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie m in. opracował program nauczania Katedry Muzyki Kościelnej oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji, we Włoszech, w Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska, Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień zarówno państwowych, jak i kościelnych.