XXVI Międzynarodowy Festiwal – Letnie Koncerty Organowe – Koncert w wykonaniu Floriana Pagitscha

Bazylika OO Karmelitów „Na Piasku”

XXVI Międzynarodowy Festiwal – Letnie Koncerty Organowe. Koncert w wykonaniu

Florian Pagitsch, Wiedeń/Austria.

PROGRAM

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga c-moll BWV 546
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr BWV 664
O Lamm Gottes unschuldig BWV 656

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante F-dur KV 616

Ferenc Liszt (1811-1886)
Preludium i fuga B-A-C-H


Eugène Gigout
(1844-1925)
Scherzo E-dur

Bonaventura Somma (1893-1960)
Toccata

Florian Pagitsch – wychowanek Mozarteum w Salzburgu (w zakresie gry na organach) oraz Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu (w zakresie gry na fortepianie oraz muzykologii). Był wielokrotnie laureatem międzynarodowych konkursów organowych, m. in. Międzynarodowego Konkursu Ferenca Liszta w Budapeszcie (1978), czy Międzynarodowego Konkursu Antona Brucknera w Linzu (1986).

Obok jego nagrań zawierających komplet toccat Johanna Ernsta Eberlina jego ostatnie CD to seria Pejzaży organowych prezentujących instrumenty Salzburga oraz Karyntii.

Ze szczególnym upodobaniem wykonuje dzieła Jana Sebastiana Bacha, klasyczną literaturę austriacką, francuskie toccaty organowe, utwory na organy i orkiestrę oraz własne improwizacje w różnych stylach.

Dr Florian Pagitsch jest profesorem gry organowej w wiedeńskim Uniwersytecie Muzycznym. Koncertuje na całym świecie: wykonał ponad 550 recitali solowych na festiwalach w większości krajów Europy, w Australii, Chinach, Japonii, Nowej Zelandii, Singapurze i Stanach Zjednoczonych.