Wakacyjny kurs rysunku i malarstwa – lipiec 2017

studium aktu

3-21 lipca

3, 5, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 21 lipca

godz. 16.30-20.30

cena 500 zł – 9 spotkań x 4 godz. zegarowe

———————————————————————————————

Zapraszamy na studium AKTU.

Celem kursu jest ćwiczenie zdolności uczniów do obrazowania rzeczy­wi­stości w oparciu o zdobyte podstawy widzenia związane z wnikliwą i pogłębioną obserwacją, która ma prowadzić do inicjacji plastycznej w rysunku i w malarstwie (ćwiczenie w sprawności technicznej, znajomości perspektywy, proporcji – anatomii, kompozycji, przestrzeni, linii, światło­cienia, waloru, ekspresji i koloru).

Prowadzenie: dr Marta Makaczuk (ASP)