Damian Bąk, Dawid Javorský, Alicja Klimek PRACOWNIA 306

Jesteśmy trójką absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ostatnie lata w pracowni Wydziału Malarstwa spędziliśmy wspólnie, lecz wypracowaliśmy indywidualne drogi wypowiedzi. Łączy nas miejsce – pracownia, oraz wspomnienie – malarstwa traktującego o rzeczywistości, ze szczególnym zaangażowaniem naszych uczuć.

Chociaż po studiach nasze ścieżki rozeszły się i nie malujemy już w pracowni 306, wspomnienie atmosfery miejsca i pracy w jednym gronie nie daje spokoju. Postanowiliśmy zatem zorganizować wystawę, będącą wglądem w nasze intymne światy, które powstawały tak blisko obok siebie. Wszyscy pracujemy przedstawieniowo w silnym związku z otaczającymi nas formami widzialnego świata. Malujemy bezpośrednio z natury, ale jesteśmy także świadomi roli naszej pamięci i co za tym idzie – zaobserwowanych, zapamiętanych, potem zaś wyobrażonych obrazów, które na powrót przywołujemy na płótnie. Jest to nasza próba zrozumienia i definiowania zjawisk wokół nas, świata, który bezpośrednio nas dotyka.

Uważamy, że obraz malowany jest nadal aktualnym środkiem wyrazu. Malarstwo jest żywe i dynamiczne, tak jak rzeczywistość wokół nas. Jesteśmy jej świadkami i próbujemy w sposób najbardziej dla nas czuły i uważny na nią odpowiedzieć. Wierzymy, że wzbogacając formę widzialną o uczucia, jakie towarzyszą jej kontemplacji, dajemy pełny wyraz naszemu byciu w świecie w naszym czasie.

Mówimy w liczbie mnogiej, lecz nie jesteśmy jednym scalonym głosem.

Jedna pracownia, troje ludzi, i jak różne obrazy o rzeczywistości.

 

Damian Bąk – absolwent  Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracę dyplomową zrealizował w pracowni Prof. Janusza Matuszewskiego. Zajmuje się malarstwem figuratywnym. Maluje obrazy odnoszące się do tematów uniwersalnych w oparciu o bezpośredni kontakt z formami natury. Wierzy, że obrazy zatrzymają na zawsze dziwne emocje, prowokujące do zadania sobie podstawowych pytań egzystencjalnych.

Dawid Javorský – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego. Źródłem jego inspiracji jest człowiek oraz przedmioty symboliczne. Poruszane przez niego tematy w większości dotyczą egzystencji związanej z rodziną. W pracy dyplomowej w sposób malarski próbował zinterpretować nauczanie św. Jana od Krzyża. Często inspiruje się życiem świętych czy też samym Pismem Świętym, które próbuje zinterpretować na potrzeby współczesnego języka.

Alicja Klimek – absolwentka Wydziału Malarstwa w Krakowie. Prace dyplomową zrealizowała w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego. Jej malarstwo przedstawieniowe połączone z malarstwem materii o kompozycjach często abstrakcyjnych powstałych w wyniku wnikliwego obserwowania rzeczywistości. Inspiruje się fotościanką z otworami na głowy (monidło). Taki układ pozwala jej ukazać dwoistość świata wewnętrzno-zewnętrznego w obrazach.

 

WERNISAŻ: 28 LIPCA (PIĄTEK) 2017, GODZ. 19.00

WYSTAWA CZYNNA DO 31 SIERPNIA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.: 11–17
LUB W INNYCH TERMINACH PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ, WSTĘP WOLNY

GALERIA LAMELLI, 31-027 KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 2, II PIĘTRO
12 422 19 55 (19), WWW.GALERIA.LAMELLI.COM.PL, GALERIA@LAMELLI.COM.PL

 

Zapisz