Integracyjny Klub Kultury Olsza

ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
31-436 Kraków

 

Agnieszka Pięta – koordynator
tel. 12 446 73 18
e-mail: agnieszka.pieta@krakowskieforum.pl

Integracyjny Klub Kultury Olsza – IKKO powstał z potrzeby integracji lokalnej społeczności. Jak na animatora kultury przystało celem jego działalności jest:

  • rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

  • organizacja cyklicznych zajęć kulturalno artystycznych;

  • inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych, koncertów, spotkań literackich, prelekcji seansów filmowych, spektakli teatralnych;

IKKO zajmuje się prowadzeniem stałych zajęć w ramach istniejących kół i sekcji zainteresowań. Ich celem jest z jednej strony podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów, a z drugiej budowanie poczucia więzi ze społeczeństwem lokalnym i integracja tego środowiska.

Ponadto w okresie ferii zimowych i letnich wakacji IKKO organizuje także specjalne programy rekreacyjno-kulturalne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej.

Proponowane zajęcia:

Dla dzieci:

– imprezy okolicznościowe – zajęcia plastyczne

– zajęcia teatralne

– zajęcia taneczne

– projektowanie i tworzenie własnych gier

– Klub Malucha

– Pchli Targ czyli wymiana zabawek i gier

– zajęcia z architektury i urbanistyki

– Kreatywna Technologia czyli tworzenie i budowanie własnych robotów

– nauka gry na instrumentach

Dla młodzieży:

– zajęcia plastyczne

– zajęcia teatralne

– zajęcia taneczne

– projektowanie i tworzenie własnych gier

– zajęcia z architektury i urbanistyki

– zajęcia ruchowe

– Kreatywna Technologia czyli tworzenie i budowanie własnych robotów oraz grafik

– dyskusyjny klub filmowy

– dyskusyjny klub książki

– koła zainteresowań

– nauka gry na instrumentach

– spotkania z doradcą zawodowym

Dla dorosłych:

– wystawy

– spotkania z artystami, autorami książek, poetami

– zajęcia ruchowe

– warsztaty kreatywności czyli jak zrobić coś z niczego

– Klub Rodzica

– dyskusyjny klub filmowy

– dyskusyjny klub książki

– warsztaty kreatywności czyli jak zrobić coś z niczego

Dla seniorów:

– zajęcia teatralne

– zajęcia ruchowe

– Pchli Targ wymiana przepisami

– dyskusyjny klub filmowy

– dyskusyjny klub książki

– warsztaty kreatywności czyli jak zrobić coś z niczego

– wystawy

– spotkania z artystami, autorami książek, poetami