Praca

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO FORUM KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REALIZATORA Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta). I. Wymagania formalne: 1.Wykształcenie: wyższe; preferowane studia o kierunkach związanych z kulturą. 2.Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnia praktyka na pokrewnym stanowisku. 3.Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. 4.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań; 5. Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych). 6. Wysoka kultura osobista. 7. Dyspozycyjność i punktualność. 8. Odporność na stres. II. Zakres obowiązków: 1. Realizator odpowiadać będzie za całokształt zagadnień realizowanych zadań programowych, a w szczególności za organizowanie: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej. 2. Do zadań realizatora należeć będzie m. in.: 1) planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań programowych; 2) opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej; 3) opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości prowadzonych zadań programowych, w tym: sporządzanie projektów rocznych planów działalności, planu przychodów i kosztów, założeń do planu programowo-usługowego oraz finansowego, sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań programowych; 4) obsługa kas fiskalnych; 5) pozyskiwanie środków finansowych na projekty prowadzonych zadań programowych (w tym dotacji celowych i grantów oraz wsparcia od sponsorów); III. Warunki pracy i płacy: 1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny). 2. Wymiar czasu pracy − pełny etat. 3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta. 4. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury. IV. Wymagane dokumenty: 1. Życiorys (CV). 2 List motywacyjny. 3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). V. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2017 r. do godz. 15.00 - w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: realizatora”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.