Jak czytać i pisać literaturę?

Cechy konstytutywne literatury pięknej: fikcja, uporządkowanie naddane, obrazowość.

Prowadzenie: dr hab. Marek Karwala.

Serdecznie zapraszamy na inaugurację cyklu literackiego „Jak czytać i pisać literaturę?” dr. hab. Marka Karwali. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie cechom konstytutywnym
literatury pięknej: fikcja, uporządkowanie naddane, obrazowość. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem swoich możliwości interpretacyjnych literatury, a także osoby pragnące wzbogacić swój warsztat pisarki. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu w Krakowskim Forum Kultury.

dr hab. prof. UP Marek Karwala – badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki, publicysta. Ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów poświęconych literaturze i tyleż z zakresu krytyki sztuki. Brał udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wygłosił ponad sto wykładów o literaturze i kulturze dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Zapisz