XXVI Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe

XXVI Międzynarodowy Festiwal – Letnie Koncerty Organowe

Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe jest organizowany od roku 1991 we współpracy z krakowską Akademia Muzyczną oraz przy udziale Gminy Miejskiej Kraków. Dyrektorami Artystycznymi Festiwalu są kierownicy Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie: prof. Mirosława SemeniukPodraza oraz prof. dr hab. Dariusz BąkowskiKois. Festiwal ma długoletnią historię i wierne grono odbiorców, które stale się poszerza. Festiwal charakteryzuje się szeroko zakrojoną, międzynarodową rangą. Gośćmi Festiwalu byli muzycy z Polski, Europy, Japonii, Kanady, USA oraz RPA. Rokrocznie koncertowali w Krakowie znani profesorowie, prezentujący najwyższej próby warsztat interpretacyjny kanonu utworów organowych od epoki renesansu po współczesność. Największym walorem Festiwalu jest popularyzacja sztuki organowej, sięganie po zabytkowe polskie instrumenty i stworzenie możliwości wysłuchania muzyki w najpiękniejszych wnętrzach zabytkowych krakowskich świątyń.

5 lipca/środa czerwca 2017, godz. 20.00

Bazylika OO Paulinów „Na Skałce” ul. Skałeczna 15

Jerzy Dziubiński, Warszawa/Polska

PROGRAM

Anonim (XVII)

Taniec z Polski

Dobry taniec polski

Cantio polonica

Volta polonica

Wyrwany

Jakub Polak (ca.1545 – ca.1605)

Galliard in Es

Coranto in c

Galliard in F

Coranto in d

Branle de S. Nicolas

Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749)

Suite du deuxième ton

Plein Jeu

Duo

Trio

Basse de cromorne

Flûtes

Récit de Nazard

Caprice sur les Grands Jeux

Nicolas de Grigny (1672-1703)

Messe pour Orgue

Récit de Tierce en taille

Johannes Brahms (1833-1897)

Opracowania chorałowe op. 122

nr 1, Mein Jesu, der du mich

nr 2, Herzliebster Jesu

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantazja i fuga g-moll BWV 542

Jerzy Dziubiński – absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (w klasie organów prof. Joachima Grubicha ) oraz Konserwatorium Muzycznego w Genewie (Premier Prix de Virtuosité w klasie prof. Lionela Rogga). Tam też pogłębiał swe umiejętności w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej pod kierunkiem prof. Christianne Jaccottet. Jest laureatem nagrody specjalnej Towarzystwa Bachowskiego w Lipsku, za najlepszą interpretację utworów Bacha na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. Jest profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi klasę organów. Zasiada w jury wielu przesłuchań i konkursów organowych, a także jest zapraszany do prowadzenia wykładów, seminariów i kursów interpretacji w kraju i zagranicą.

Artysta występował we wszystkich ważnych ośrodkach muzycznych w kraju, a także na wielu znanych festiwalach. Koncertował w całej, w USA oraz Ameryce Południowej.

Jerzy Dziubiński dokonał organowej transkrypcji monumentalnej Symfonii „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego, którą wykonał w Katedrze Notre-Dame w Paryżu, jak również w Katedrze w Lozannie z okazji 150 rocznicy urodzin kompozytora. Szczególne miejsce w repertuarze artysty zajmuje muzyka polska – od renesansowych tabulatur poczynając, a na prawykonaniach kompozycji współczesnych kończąc. Zrealizował też wiele nagrań radiowych (Polskie Radio, Radio Szwajcarskie) i płytowych (firmy Dux, Acte Préalable, SEM Gramophone)

8 lipca/sobota 2017, godz. 19.30

Bazylika Mariacka, pl. Mariacki 5,

Fenxiu Shen, Pekin/Chiny

PROGRAM

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata duodecima

Passacaglia

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Preludium fis-moll BuxWV 146

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata prima

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654

Preludium i fuga a-moll BWV 543

César Franck (1822-1890)

Chorał a-moll FWV 40

Fanxiu Shen – organistka, klawesynistka, profesor Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie. Jest dyrektorem Chińskiej Federacji Muzyki Kameralnej, a także założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Pekińskiego Festiwalu Muzyki Barokowej.

Studia muzyczne ukończyła w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, gdzie kształciła się w zakresie gry klawesynowej pod kierunkiem prof. Gordona Murray’a, zaś organowej – u prof. dr. Rudolfa Scholza.

Jest inicjatorką licznych prowadzonych w Chinach kursów mistrzowskich z zakresu wykonawstwa organowego, klawesynowego, realizacji continuo, interpretacji muzyki barokowej. Była pierwszą organistką wykonującą koncerty w Narodowym Centrum Sztuki (Teatrze Narodowym) w Pekinie. Opublikowała płytę CD zawierającą Sonaty dla Cesarza Kangxi Teodorica Pedriniego.

12 lipca/środa 2017, godz. 20.00

Bazylika OO Karmelitów „Na Piasku” ul. Karmelicka 19

Bogusław Grabowski, Gdańsk/Polska

PROGRAM

Caius Schmidtlein (Tabulatura Gdańska, 1591)
Phantasia quinti toni

Paul Siefert (1586-1666)

Fantasia a 3

Andrzej Rohaczewski (Tabulatura Pelplińska, I poł. XVII)

Canzona a 4

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147

Chorał Jesus bleibet meine Freude

Fantazja G-dur BWV 572

Jehan Alain (1911-1940)

Variations sur un thème de Clément Jannequin

Postlude pour l’office de complies

Litanies

Bogusław Grabowski (*1955)

Improwizacje

Bogusław Grabowski, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie m in. opracował program nauczania Katedry Muzyki Kościelnej oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji, we Włoszech, w Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska, Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień zarówno państwowych, jak i kościelnych.

14 lipca/piątek 2017, godz. 20.00

Bazylika OO Paulinów „Na Skałce” ul. Skałeczna 15

Irena Wisełka-Cieślar, Łódź/Polska

PROGRAM

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Ein feste Burg ist unser Gott BuxWV 184

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647

Johann Gottfried Walter (1684-1748)

Ein feste Burg ist unser Gott

Johann Sebastian Bach

Fantazja i fuga c-moll BWV 537

Partita O Gott du frommer Gott BWV 767

Fuga c-moll BWV 575

Preludium i fuga c-moll BWV 546

Irena Wisełka-Cieślar – ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi w klasie organów prof. Jana Kucharskiego. Uczestniczyła w wielu mistrzowskich kursach interpretacji organowej. W 2006 roku uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych.

Już od czasów studiów prowadzi działalność koncertową, biorąc udział w wielu renomowanych festiwalach muzycznych. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą.

W jej solowym repertuarze znajdują się utwory o różnorodnej stylistyce, choć szczególną estymą darzy twórczość J. S. Bacha i O. Messiaena. Dokonała wielu prawykonań oraz nagrań utworów polskich kompozytorów współczesnych. Zrealizowała wiele nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Telewizji Holenderskiej. Nagrała też 2 autorskie płyty w firmie fonograficznej DUX: J. S. Bach in c na zabytkowych organach A. Hildebrandta w Pasłęku w 2014 r., oraz Organy kościoła ewangelickiego św. Mateusza w Łodzi w 1998 roku.

Prowadzi klasę organów w Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 1996 r. jest kierownikiem artystycznym stworzonego przez siebie cyklu koncertów Niedziela z muzyką u św. Mateusza w kościele ewangelickim św. Mateusza w Łodzi.

18 lipca/wtorek 2017, godz. 19.00

Kościół Św. Krzyża ul. Św. Krzyża 23

Ennio Cominetti, Varenna/Włochy

PROGRAM

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata seconda / II Libro

Bergamasca / Fiori Musicali

Toccata quinta sopra i pedali e senza / II Libro

Baldassare Galuppi (1706-1785)

Tre tempi di Sonata

Andante

Largo

Allegro

Johann Pachelbel (1653-1706)

Toccata in c

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Wie Schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fuga sopra il Magnificat BWV 733

Gaetano Valeri (1760-1822)

Sonata F-dur

Sonata C-dur

Sonata G-dur

Niccolò Moretti (1764-1821)

Ennio Cominetti – jako organista i dyrygent wystąpił w ramach ponad 2000 koncertów w najważniejszych kościołach czy teatrach Europy, obydwu Ameryk, Środkowego Wschodu czy Afryki. Nagrywa liczne CD, realizuje także nagrania video oraz zajmuje się publicystyką. Komponuje muzykę organową: w 1982 był zwycięzcą Międzynarodowego Organowego Konkursu Kompozytorskiego w Magadino w Szwajcarii. Jego dzieła oraz wykonania były transmitowane przez RAI Radio 3 oraz Bayerishe Rundfunk.

Był wykładowcą gry organowej oraz chorału gregoriańskiego w Konserwatorium w Trapani, następnie został dyrektorem Wydziału Muzyki Kościelnej Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Jest cenionym konsultantem w zakresie historii i wykonawstwa muzyki włoskiej, chętnie zapraszanym do współpracy przez liczne akademie i uniwersytety.

27 lipca/czwartek 2017, godz. 20.00

Bazylika OO Karmelitów „Na Piasku” ul. Karmelicka 19

Florian Pagitsch, Wiedeń/Austria

PROGRAM

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga c-moll BWV 546
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr BWV 664
O Lamm Gottes unschuldig BWV 656


Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante F-dur KV 616

Ferenc Liszt (1811-1886)
Preludium i fuga B-A-C-H


Eugène Gigout
(1844-1925)
Scherzo E-dur

Bonaventura Somma (1893-1960)
Toccata

Florian Pagitsch – wychowanek Mozarteum w Salzburgu (w zakresie gry na organach) oraz Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu (w zakresie gry na fortepianie oraz muzykologii). Był wielokrotnie laureatem międzynarodowych konkursów organowych, m. in. Międzynarodowego Konkursu Ferenca Liszta w Budapeszcie (1978), czy Międzynarodowego Konkursu Antona Brucknera w Linzu (1986).

Obok jego nagrań zawierających komplet toccat Johanna Ernsta Eberlina jego ostatnie CD to seria Pejzaży organowych prezentujących instrumenty Salzburga oraz Karyntii.

Ze szczególnym upodobaniem wykonuje dzieła Jana Sebastiana Bacha, klasyczną literaturę austriacką, francuskie toccaty organowe, utwory na organy i orkiestrę oraz własne improwizacje w różnych stylach.

Dr Florian Pagitsch jest profesorem gry organowej w wiedeńskim Uniwersytecie Muzycznym. Koncertuje na całym świecie: wykonał ponad 550 recitali solowych na festiwalach w większości krajów Europy, w Australii, Chinach, Japonii, Nowej Zelandii, Singapurze i Stanach Zjednoczonych.

Na wszystkie koncerty wstęp wolny!